Covid 19

Chiến lược kinh doanh của Jido Pharma

Để có được ba yếu tố cốt lõi là Sản phẩm tốt, Giới thiệu tốt và Bán hàng tốt, Jido kiên trì theo đuổi những chiến lược kinh doanh mang bản sắc riêng của mình như:

 

  • Liên tục tìm kiếm, thẩm định các đề tài nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm chắt lọc được những sản phẩm có công dụng thực sự, chất lượng xuất sắc
  • Giao sản xuất và hậu cần cho các đối tác tin cậy, có năng lực để đảm bảo chất lượng đầu vào của nguồn nguyên liệu, chất lượng và độ ổn định của sản phẩm.
  • Đầu tư bài bản và hiệu quả cho Marketing. Không bao giờ tăng giá sản phẩm trừ khi có biến động quá lớn của cả thị trường.
  • Phát triển đội ngũ Sales chuyên nghiệp, thiện chiến, chăm chỉ và có chất lượng, với chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
  • Coi chất lượng của dịch vụ khách hàng, nhất là khách hàng cuối cùng là yếu tố quan trọng của sự bền vững và phát triển thương hiệu sản phẩm.
  • Giữ gìn uy tín, hình ảnh trước khách hàng, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng là các nhà thuốc đang phân phối sản phẩm của Jido Pharma.
  • Không đầu tư phát triển nhiều sản phẩm, đã đưa ra thị trường sản phẩm nào cần phải làm thật tốt sản phẩm đó.
  • Cơ chế quản lý thoáng, cởi mở, linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của nhân viên, coi nhân sự là yếu tố quan trọng nhất, xây dựng môi trường làm việc Jido Pharma đoàn kết, gắn bó, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

 

 

Chat với chuyên gia