Chiến lược kinh doanh của Jido Pharma
Chiến lược kinh doanh của Jido Pharma
Tháng Tư 21, 2020 -
Để có được ba yếu tố cốt lõi là Sản phẩm tốt, Giới thiệu tốt và Bán hàng tốt, Jido kiên trì theo đuổi những chiến lược kinh doanh mang bản sắc riêng của mình như:   Liên tục tìm kiếm, thẩm định các đề tài nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm chắt […]
Chat với chuyên gia