Giới thiệu các công ty đối tác đang hợp tác cùng Jido
Giới thiệu các công ty đối tác đang hợp tác cùng Jido
Tháng Tư 22, 2020 -
Trung tâm phát triển công nghệ cao – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận […]
Chat với chuyên gia