Các giải thưởng mà Jido đạt được
Các giải thưởng mà Jido đạt được
Tháng Tư 22, 2020 -
Do có định hướng chiến lược phát triển đúng đắn trong thời gian qua, bằng sự nổ lực phấn đấu vươn lên của mình, cộng với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Jido Pharma không ngừng phát triển, góp phần đáng kể trong […]
Chat với chuyên gia