Các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Jido Pharma
Các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Jido Pharma
Tháng Tư 22, 2020 -
Jido Pharma là nơi tập trung những con người trẻ, nhiệt huyết, có tài năng và bản lĩnh, có tinh thần làm việc quyết liệt vì những mục đích tốt đẹp. Mỗi thành viên của Jido luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hoá […]
Chat với chuyên gia