[Jido Pharma] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ NHÃN
[Jido Pharma] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ NHÃN
Tháng Mười 6, 2020 -
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu, phân tích thị trường, khách hàng để quản trị sản phẩm hiện tại hoặc/ và có căn cứ đề xuất về sản phẩm mới. Lập kế hoạch Marketing tổng thể bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho […]
[Jido Pharma] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH (SALE ADMIN)
[Jido Pharma] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH (SALE ADMIN)
Tháng Mười 6, 2020 -
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận và lên đơn hàng đại lý. Lên đơn hàng cho các trình dược viên theo ngày. Cuối tháng khớp doanh số từng Đại lý với kế toán. Đối chiếu tồn kho cho từng đại lý. Hàng ngày gửi báo cáo doanh số Đại lý, trình dược viên, khách hàng […]
[Jido Pharma] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRADE MARKETING
[Jido Pharma] TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRADE MARKETING
Tháng Mười 6, 2020 -
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập và phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu hành vi tiêu dùng, phân khúc thị trường, đo lường hiệu quả của các chương trình Hỗ trợ lập kế hoạch và trực tiếp triển khai các chương trình Trade Marketing, Event, Activation…. theo tháng/quý/năm […]
[Jido Pharma] TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING
[Jido Pharma] TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING
Tháng Chín 6, 2020 -
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch tổng thể và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho các nhãn hàng Tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động truyền thông online Đánh giá hiệu quả các hoạt động Marketing Online cho các nhãn hàng và đề xuất giải […]
Chat với chuyên gia
EN EN